lederskab  

Skru op for dit lederskab


Af Pia Bjergholt Ångman og Allan Rømeling

 

 

”Værsgo, projektleder! Her er projektet, projektgruppen, styregruppen, og projektmetoden – Find selv ud af, hvordan du vil lede det."


En realitet i mange virksomheder. Så det er ikke mærkeligt, at størstedelen af projektlederne holder sig til de trygge metoder og ikke får foldet deres lederevner ud. Få konkrete ideer til indsatsområder, der styrker dit lederskab.

 

Undersøgelser af best practice for projekter og guruer på området har i en årrække peget på, at succesfulde projekter skabes, når 80% af indsatsen lægges på lederskab og 20% på metode og proces. I praksis fungerer det desværre stadig snarere omvendt. Der mangler projektledere, der i større omfang fokuserer på at sætte visioner, skabe energi, motivere, skabe relationer og løse konflikter. Vi tilbyder nedenfor fire metoder til at styrke dit lederskab, mindset, motivation, relation og kommunikation.
Det stærke lederskab er -ligesom ved vintertid- at holde god ild i pejsen. Du skal sikre ilt til brændet, ellers går ilden ud, eller det oser for meget. Du skal holde øje med ilden, skaffe mere brænde og lægge det på, mens der stadig er gløder, for at få god varme. Det er ikke nok at tænde op – og regne med, at det brænder af sig selv. Samme principper gælder, når vi skal have mennesker til at skabe resultater.Man skal have det rigtige mindset fra starten.

 

Et projekt eller programs succes bestemmes fra starten. Derfor er det vigtigt, at projektlederen har det rigtige mindset og fokus, når projekt-fundamentet bygges. Med indledningens 80/20% in mente, oplever vi, at alt for mange fokuserer på, at den tekniske løsning skal leveres til tiden, holde budgettet og have det rigtige indhold. Man glemmer helt den bærende vision for projektet: at levere forretningsmæssige forbedringer, som virksomheden kan profitere af. Spørg dig selv: Hvor er mit fokus? Skal jeg løse en opgave eller skabe forandring?" Gør dig umage med at skabe Klarhed over dit projekt fra starten og fokuser på de ledelsesmæssige forandringer, du kommer til at skabe i forretningen. Forandringsledelse skal være 'top of mind' hos dig og skal adresseres tidligt. Din opgave er at sikre, at dit projektteam forstår og arbejder hen imod visionen i hele projektperioden.

 

Skab motivation

Selvfølgelig er det fornuftigt at have en god projektmodel. Lad os slå det fast. Succesfulde projekter kommer bare ikke alene ved at følge modeller. Kendsgerningen er, at det – stadig – er mennesker, der leverer resultater og ikke modeller og værktøjer. ”A fool with a tool is still a fool”.
Tag dig tid til fra starten til at finde ud af, hvad der motiverer dine projektmedarbejdere, så de vil kæmpe med næb og klør for at opnå den ønskede vision. Undgå at drukne i faglighed og glemme at se mennesket bagved.
Forandringer og motivation kommer først, når vi både tænker og føler positivt. Både hjerne og hjerte skal adresseres. Spørg dig selv: "Hvad ved jeg egentligt om mine projektdeltagere ud over deres faglige kompetence?"
De fleste mennesker stortrives ved at blive set, hørt og taget alvorligt – både når det går godt og når det er svært. Ganske lette og enkle metoder til at få taget hul på netop dette er 1:1 samtaler med fokus på projektmedarbejderens forventninger, hvad du som projektleder kan gøre for projektmedarbejderen, hvad projektmedarbejderen vil have ud af at være med på projektet osv. Eller mere uformelt: Hvordan går det? send færre mails og tal sammen i stedet.

Husk dig selv!

Hent motivation til dig selv, hos dine projektdeltagere, i din styregruppe og hos dine gode relationer. Vær opmærksom på at tanke dit eget humør- og energibarometer op.Du går forrest. Det er meget sandsynligt, at din sindsstemning kommer til at præge hele projektet. Du ved det formentlig allerede. Gør du?

 

Skab relationer

Et projekt lykkes som bekendt kun, hvis topledelsen er bag projektet og støtter det aktivt i hele forløbet. Så i direkte forlængelse af kontakten med projektdeltagerne skal du også skabe de rigtige relationer til de øvrige interessenter.
”Interessent-analyse”, hører vi nogen sige. Og ja, det er da en start, men man skaber ikke relationer ved at sidde på sit kontor og udfylde en skabelon for, hvordan man skal 'håndtere' sine interessenter. Med al respekt. Der er altså ingen der vil 'håndteres'. Vi vil derimod alle gerne indgå i gode relationer, og dem skal du skabe.
Igen er personlige møder en let og enkel måde at starte sådan en relation på. Og igen med fokus på, at du agerer over for dine interessenter, så de føler sig godt behandlet og informeret under projektforløbet. Det er selvfølgelig ikke gjort, med et indledende møde, men skal løbende følges op undervejs, så du kan sikre dig at interessenten synes du har levet op til det aftalte, eller om nogle forudsætninger eventuelt har ændret sig, så andre ting er kommet i fokus. Så er du godt på vej også her.

 

Styrk din kommunikation

Mange har mest fokus på, hvad de siger, og mindre på, hvordan de siger det, selvom begge dele bør vægtes lige meget. Desværre går meget god information tabt på den bekostning. Vi møder ekstremt dygtige fagfolk, der drukner deres budskaber i manglende interesse for, hvem modtageren er, og hvordan formen omkring budskabet tilpasses. Det er modtageren, der tolker, hvad der blev sagt, ligegyldigt hvor god afsenderens intention var. Styrk dit lederskab ved at være mere opmærksomhed på, hvordan du kommer igennem med dine budskaber – på alle niveauer. Måden du taler på, hvordan din fremtoning er, hvad din krop fortæller/sladrer om, mens din hjerne arbejder. Søg input fra dine omgivelser om, hvordan du virker, optag dig selv på video, Lær om kommunikation. At styrke din kommunikation er et livsprojekt, der aldrig slutter. Og din gennemslagskraft kan nå helt nye højder, når du anerkender det og begynder at være mere opmærksom på din måde at kommunikere på.

 

Afrunding

Måske nogen vil spørge, om tid, ressourcer og indhold da slet ikke mere er vigtige styringsparametre?
Jo da, de er selvsagt stadig vigtige, men som navnet 'styringsparametre' antyder, så er det altså 'bare' styring, og derfor udgør de blot de 20 % af din indsats.

Denne artikel taler til de sidste 80%, nemlig om at flytte mennesker og få mennesker med ind i den nyskabte fremtid.
Her taler vi kort sagt om at udvise reelt lederskab!

 

Det er vort ydmyge håb, at du vil bruge denne artikel som afsæt til at reflektere over dit lederskab og til at tage endnu mere ledelsesansvar i fremtiden.

Forfatter

Pia Bjergholt Ångman er professionsbachelor i psykoterapi, certificeret coach, JTI, DISC, ITIL & PRINCE2 Foundation. Partner i Winspire A/S. Organisationsudvikling og personlig udvikling, undervisning, coaching, psykoterapi, facilitering, teamoptimering. Linjeledelse, projektledelsesforløb, udviklingskonsulent fra 2001.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

 
   

 

 linkedin-logo

 

Kontakt

Tlf: +45 21 72 81 99

Mail: info@winspire.dk