5233 1

Winspire har mange års erfaring i forandringsledelse. Vores opgaver omfatter typisk større organisationsændringer, lederudviklingsprogrammer og undervisningsforløb.

Alt efter kundens behov arbejder vi som proceskonsulenter, projektledere, sparringspartnere og coaches. Vi ved, hvordan strategi, teknologi, proces og mennesker kobles til unikke løsninger i organisationen. 

Processer

 

 

Procesoptimering

At tænke i processer er grundlaget for alle forbedringer.
Alt hvad vi laver er en del af en proces.

Vi har store erfaringer med at arbejde med processer og har været med til at ændre tankegangen i adskellige virksomheder, så der bliver skabt en procesforståelse.

Vi vil gerne hjælpe jer med at skabe denne procesforståelse og dermed optimere jeres produktion.

 

Kundeservice

Vil I sikre jer, at kunne levere den rigtige kundeservice og kende jeres processer? Ville I være i stand til at optimere jeres kundeservice, hvis I havde et større overblik og indsigt i jeres processer? så kan vi hjælpe med at skabe det nødvendige overblik og dermed optimere jeres forretning/kundeserviceniveau.

Produktivitet

I dag kæmper organisationer med mange års lag-på-lag løsninger; hver gang et nyt problem er opstået, så har man løst problemet ved at tilføje endnu flere processer, flere IT-systemer, flere kvalitetscheck, flere procedurer og endelig flere personer til at udføre og kontrollere de nye arbejdsopgaver.


Hvis der skal blivende forbedringer til, skal alt det unødvendige skæres fra.

     
     
     

 

 

 linkedin-logo

 

Kontakt

Tlf: +45 21 72 81 99

Mail: info@winspire.dk