5247 1

"Standish Group®, der har undersøgt mere end 90.000 projekter, påpeger, at 61% af alle projekter ikke er succesfulde. Det vil sige, at projekterne ikke når den aftalte leverance til tiden eller inden for budgettet."

 

 

Optimering af projektmiljø

 
  • Trækker projekterne ud?

  • Trænger projektet til mere styring?

  • Anvendes ressourcerne effektivt?

  • Er projektets kunder utilfredse med leverancerne og fremdriften?

 

Standish Group®, der har undersøgt mere end 90.000 projekter, påpeger, at 61% af alle projekter ikke er succesfulde. Det vil sige, at projekterne ikke når den aftalte leverance til tiden eller inden for budgettet.
Vi kender mange af årsagerne, det er der skrevet tykke bøger om, men alligevel fejler projekter.
Ved at kigge på projektets nære miljø, og optimere nogle af de daglige processer, kan der i de fleste projekter opnås hurtige forbedringer. Så holder vi projekterne uden for de 61%.
Eksempler på tiltag kan være: Agile metoder, konfigurationsstyring, ændringskontrol, versionsstyring, uddannelse i projektmetoder.

 

Sådan gør vi  

Winspires erfarne konsulenter møder jer med åbent sind og interviewer nøglepersoner for at få indblik i jeres projektmiljø.

 

Best Practice Sammenligning
De indsamlede informationer sammenholdes med best practice som f.eks. PRINCE2, Agile PM, ITIL og effektive ledelsesprincipper.

 

 

Hjælp til implementeringen
Herefter opstilles konkrete forslag til forbedring. Winspire hjælper med implementering i tæt samarbejde med medarbejdere fra virksomheden.

Det opnår du

Winspire sikrer at de anbefalede tiltag er kvalificerede og implementeret, så din virksomhed opnår konkrete forbedringer:

Skallering af styringselementer, planlægning og kontrol optimeres, så det ikke er for belastende for et lille projekt, eller for uformelt for et stort eller komplekst projekt.

Projektorganisationen opnår en fælles referenceramme for kommunikation og samarbejde.

Ressourcerne kan mobiliseres mere fleksibelt imellem projekter og opgaver.

 

 

 

 

 

 

  

   
   

 

 linkedin-logo

 

Kontakt

Tlf: +45 21 72 81 99

Mail: info@winspire.dk