5407 1

"Anvendelse af samme terminologi kræver en aktiv ledelsesmæssig indsats."

 

 

 

Projekt- og porteføljestyring

 
  • Kan vi med sikkerhed sige, at porteføljen skaber den forventede forretningsmæssige værdi? 

  • Er projektporteføljen prioriteret og trimmet til at fokusere på de vigtigste opgaver for organisationen som helhed? 

  • Kan vi sige, at vi leverer som forventet, og er vi i god kontrol?

 

 

Virksomhedens projektportefølje skaber det fremtidige forretningsgrundlag. Det er en dynamisk størrelse, hvor projekterne konkurrerer om anvendelse af den samlede mængde ressourcer.
Det kan være vanskeligt at bevare overblikket og sikre, at projekt porteføljen samlet set understøtter virksomhedens strategi og forretningsmål.


Sådan gør vi 

Winspires konsulenter er alle certificeret på højt niveau inden for program- og porteføljeledelse.
Winspire vil altid tilpasse metode og processer til den konkrete opgave og virksomhed.

Leverancer:
En overordnet gennemgang af virksomhedens projektportefølje, porteføljeprocesser og ledelsesmæssige involvering.

Udarbejdelse af rapport med forslag til optimering. Der fokuseres i høj grad på balancen mellem indsats og effekt.

Implementeringsbistand, løbende support, og udarbejdelse af opfølgningsrapport.

Det opnår du

Med optimering eller indføring af projekt- og porteføljestyring opnås typisk følgende:

  • Øget fokus på leverance af benefits til forretningen og konkret gevinstrealisering.

  • Projektporteføljen bliver mere fokuseret og balanceret i forhold til strategien.

  • Projektportefølje processen bliver tydeliggjort.

  • Tydeliggørelse af beslutningsprocesser.

  • Forbedret engagement og involvering af ledelse og interessenter.

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 linkedin-logo

 

Kontakt

Tlf: +45 21 72 81 99

Mail: info@winspire.dk